yükleniyor
telefon
whatsapp

Marka Tescil

Marka Tescil Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajı gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilen, baskı yoluyla yayılabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içermektedir.
Türkiye Sınai Mülkiyet hakları konusunda koruma sağlayan ilk ülkeler arasında yer almaktadır. 1871 tarihli “Fabrika Mamulatiyle Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” ve 1879 tarihli “İhtira Beratı Kanunu” marka ve patent konularında ülkemizdeki yasal korumanın temelini teşkil etmektedir.

Marka, sahip olduğu garanti, reklam, diğer önemli fonksiyonlar gereği, özel bir mevzuat ile düzenleme altına alınmak istenilmiş ve bu hususta 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe koyulmuştur.
Marka Hakkı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümleri kapsamında yapılan tescil başvurusunun Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmesi ile elde edilmektedir.

Yurtdışı Marka

Dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip Türkiye ekonomik sosyal ve kültürel açıdan gelişmekte, bu gelişmeye paralel olarak Türk markalarının dünya pazarındaki değeri de hızla artmaktadır. Markanızı uluslararası arenada koruma altına alarak pazardaki yerinizi almak istemez misiniz ?
Bildiğiniz üzere ülkesellik ilkesi gereği marka tescilleri sadece tescil edilmiş oldukları ülkelerde korunmaktadır. Bu doğrultuda ihracat yapılan tüm ülkelerde markanızın tescilli olması sizin yararınıza olacaktır.

Madrid Protokolü, Avrupa Birlik Markası (CTM) ve OAPI (Afrika birliği) gibi uluslararası antlaşmalar kapsamında, tek bir müracaatla birçok ülkede marka başvurusuna imkân tanındığı için, uluslar arası tescil işlemleri sanıldığının aksine hiç de karmaşık olmayan bir koruma prosedürü içermektedir.

Madrid Protokolü

Madrid Protokolü tek bir müracaatla üye ülkelerin (şu an için 85 Ülkenin üzerinde) tamamında veya talep edilen herhangi bir veya birkaçında koruma sağlamaktadır. Diğer müracaat şekillerine göre zaman ve maliyet anlamında daha uygun bir sistemdir.

Avrupa Birlik Markası

Tek bir müracaat ile üyesi olduğu 27 AB ülkesinde koruma sağlamaktadır.

OAPI (Afrika birliği)

Merkezi Kamerun da olan bir sistemdir. Organizasyonda 16 üye ülke bulunmaktadır. Genelde Orta Afrika’daki ülkelerden oluşmaktadır.

Marka Tescil Süreci ve Çeşitleri

Marka tescil süreci, Türk Patent Enstitüsüne (TPE) yapılan tescil başvurusu ile başlamaktadır. Marka başvurusu yapıldıktan sonra yaklaşık olarak 6 – 8 aylık inceleme süreci yaşanmak olup, inceleme sırasında herhangi bir menfi durumun olmaması halinde marka ilgili bültende 3 ay süre ile ilan edilmektedir.İlan süreci sonlandırılan marka için kabul kararı süreci başlamakta olup bu süre ise 2 aydır. Nihayetinde bu sürecin sonunda da Marka Tescil Belgesi başvuru sahibine ulaşmaktadır.

Markalar, tescil edildikleri tarihinden itibaren 10 yıllık koruma sağlamakta olup 10 ar yıllık dönemlerde yenilemek şartıyla kullanım süresi uzatılabilir. Koruma süresinin bitimi itibari ile 6 aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır.

Marka Çeşitleri

– Tanınmış Marka

Tanınmış markaların, ulusal veya uluslararası düzenlemelerde yapılmış pek çok tanımı mevcuttur. Zira, tanınmışlık her somut olayda farklılık gösteren, önceden belirlenmiş kriterlere uymayan ve zamanla değişen bir olgudur.
Genel olarak tanınmış markalar “bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir. Türk Patent Enstitüsü web sitesinde tanınmış marka kriterleri ve tanınmış marka bilgileri yer almaktadır.

– Ticaret Markaları

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

– Hizmet Markaları

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Hizmet veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır. Nice sınıflarının 35 ila 45 arasında yer alan sınıflarda tescil edilmiş markalar bu kapsamda değerlendirilir.

– Garanti Markaları

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Uluslararası Yün Birliği’ne ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TSE markası, CE işareti ve ISO 9000 garanti markalarına örnek gösterilebilir.

– Ortak Markalar

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Ortak markaya örnek olarak, Serbest Mali Müşavirler Odasına ait logo gösterilebilir.

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!